Otevřená hodina (4.třída) - Huslenky

Zúčastníte se běžné vyučovací hodiny matematiky ve čtvrté třídě vedené Hejného metodou. V následném semináři proběhne analýza zhlédnuté hodiny a diskuse nad vzdělávací metodou, během které budou diskutovány i situace, ke kterým dochází při Vaší každodenní učitelské praxi. Bude zmíněna nejen organizace hodin, ale i problematická témata - jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči, jak tvořit testy, jak využívat didaktické pomůcky, jak individualizovat a mnohé další dle Vašeho zájmu a potřeb. Kladně hodnocené je též vzájemné sdílení zkušeností lektorky i jednotlivých účastníků, nápady a podněty přímo využitelné ve výuce.

míst (volných/celkem)
8/10
uzávěrka přihlášek
17.11.2018
cena
550,- Kč