Otevřená hodina matematiky vedená Hejného metodou

rozsah
4 x 45 min.
číslo akreditace
MSMT-32982/2016-1-871
držitel akreditace