Letní škola matematiky

V souvislosti s oslavou dokončení prvostupňové řady učebnic od nakladatelství Fraus, bychom Vás rády pozvaly na comeback našich letních škol matematiky pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ. 

Těšit se můžete na pracovní dílny i semináře o objevitelské matematice v různých prostředích. Diskutovat budeme také o dopadu různých forem výuky (on-line, hybrid) nejen na děti, o hodnocení, o komunikaci s rodiči a bezpochyby najdeme i další témata. 

Obsah LŠ budete mít příležitost ovlivnit prostřednictvím dotazníku, který od nás obdržíte koncem května. Na základě výstupů z něj připravíme program, který Vám včas rozešleme spolu s organizačními pokyny.

Každý sám nejlépe ví, ve kterém matematickém tématu se cítí jako začátečník a ve kterém již jako expert a přesto se chce posunout ještě dál. Někdo se rozhoduje učit Hejného metodou, jiný chce zařazovat prvky, další má řadu let „proučeno“, někteří druhostupňoví učitelé chtějí vědět, čím prošly děti na 1. stupni a jiní preferují pouze obtížnost druhého stupně.

Proto se i letos, stejně jako v minulých letech, bude naše letní škola realizovat v duchu vzájemného propojení a obohacování. Je určena učitelům ZŠ bez ohledu na to, o který stupeň se jedná a bez ohledu na jejich pokročilost. Dobrá praxe ukázala, jak je užitečné, když se vzájemně propojí různé skupiny. Zde se totiž může poučit začátečník od pokročilého, učitel prvního stupně od učitele stupně druhého a obráceně. Jeden zjistí, na čem může stavět, jiný si připomene, jak to bylo těžké, když sám začínal. Vzájemně si můžeme poradit a inspirovat se.

Cena LŠ zahrnuje:  24 hodin seminářů, materiály a další podklady pro semináře,  bohaté občerstvení po celý den, 2x oběd.

 

akreditace

Jak objevovat matematiku

rozsah
24 x 45 min.
míst (volných/celkem)
25/50
uzávěrka přihlášek
28.06.2022
cena
5200,- Kč