PhDr. Eva Bomerová

mail
bomerova@centrum.cz
telefon
732209807 po 14. hod
  • učitelka na ZŠ Dědina, Praha 6 (1. a  M 2. st.)
  • praxe 12 let
  • spoluautorka učebnic pro 1.st. ZŠ Hejného metody
  • certifikovaný lektor Hejného metody pro 1. a 2. st. ZŠ
  • www.bomerova.cz
  • reference

medailon:

Při studiu na Pedagogické fakultě jsem se ve druhém ročníku zapsala na výběrový seminář z matematiky. Byla to šťastná volba. Seminář vedl profesor Hejný, který nakonec vedl i mou diplomovou práci  a nejen to. Po studiu jsem nastoupila na ZŠ Dědina a díky vstřícnosti našeho pana ředitele jsem zatím patrně jediná, kdo viděl děti matematicky i osobnostně růst od třetí do deváté třídy. Zlomovým rokem byl rok 2009. Učila jsem právě ve třetí třídě, vyšla nová učebnice matematiky pro třetí třídu a byla jsem panem profesorem oslovena, zda se připojím k tvůrcům učebnice pro třídu čtvrtou a pátou. Neváhala jsem. V témže roce jsem byla oslovena nakladatelstvím Fraus, zda bych nezačala lektorovat a Hejného metodu propagovat. Ani zde jsem neváhala a odmítla. Neodvažovala jsem se školit učitele, aniž bych si sama jednotlivými ročníky prošla a hlásat něco, s čím nemám praktické zkušenosti.

Při práci na učebnici jsem byla nejvíce v kontaktu s Jitkou Michnovou, se kterou jsem se předtím pouze letmo setkala na studentské matematické soutěži. Již tehdy jsme si padly do noty, ale první příležitost k bližší spolupráci se vyskytla právě nyní. Zatímco Jitka už měla „proučeno“, já potřebovala své učitelské zkušenosti ještě získávat. Přesto už jsme navázaly bohatou spolupráci. Nejprve učitelskou, postupně i lektorskou. S Jitkou jsme začaly jezdit na čím dál větší množství akcí společně. Moc mi pomohla, hlavně v začátcích. Vzájemně jsme si předávaly zkušenosti, rozebíraly konkrétní problémy učitelů i rodičů, vše s hlavním cílem – dobře učit my samy a  pomoci těm, kteří chtějí "učit jinak" a tím i dětem. Děláme to stále.