PhDr. Jitka Michnová

mail
michnova@email.cz
telefon
723554757
  • praxe 20 let
  • spoluautorka učebnic pro 1.st. ZŠ Hejného metody
  • certifikovaný lektor Hejného metody pro 1. st. ZŠ
  • reference

medailon:

S prof. Milanem Hejným jsem se setkala při studiích na PedF UK v Praze. Byl oponentem mé diplomové práce. A byl s tím dílkem spokojený. Usoudil, že jsem přesně ta učitelka, kterou potřebuje. Tak začala naše mnoholetá spolupráce. Nejdříve na různých projektech, na učebnicích, na pilotáži učebnic, s výukou Hejného metody, se šířením metody… Byly to velice hektické, produktivní a krásné roky. Plné emocí při řešení nejrůznějších situací. Např. aby se metoda opravdu dostala do učebnic; aby se ji podařilo odpilotovat; aby se učebnice nepřestaly psát; aby pilotním dětem nechybělo nic ve vzdělání; aby rodiče věděli, že se jejich dětem neděje příkoří; aby učitelé uvěřili; aby se učitelům dařilo; aby měl kdo metodu šířit….

S Evou Bomerovou jsem se poprvé setkala ve SVOČkách (Studentská Vědecká Odborná Činnost). Naše práce byly do této soutěže nominovány. Já tam byla s tou svou diplomkou a Eva v kategorii nediplomové práce. Mezi jednotlivými prezentacemi jsme se obě sešly na dvorku a zapředly řeč. Nějak moc podobně, ne – li stejně, jsme smýšlely o dětech. Ani Evu prof. Hejný nepřehlédl a brzy se stala součástí autorského týmu učebnic. To už má pilotní třída začala sbírat první úspěchy v matematických soutěžích a bylo „zaděláno“. To neuvěřitelné, co se s dětmi začínalo dít, jsme s Evou společně sdílely. Ono to totiž s nikým jiným ani nešlo. Protože úplně na začátku, tam jsem za učitelku byla sama a pak konečně dvě. Rozeběhl se neuvěřitelný příběh, ve kterém jsme záhy byly učitelky tři, pak čtyři…a dnes? Dnes už jsou nás stovky!