Nebojme se učit jinak, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky

rozsah
16 x 45 min.
číslo akreditace
MSMT-22667/2017-1-845
držitel akreditace