Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky - Brno

Víkendový cyklus seminářů - vždy od 9.30 do 16.30 

Cyklus seminářů lze hradit z šablony  II/2.1 (rozsah 16 hodin).

Vzdělávací program je koncipován s cílem podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti. Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na základní škole a na konkrétních příkladech zjistí, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji jak žáků, tak učitelů. Vyzkouší si, jak lze v matematice uchopit klíčová aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila. Získají podněty, jak prostřednictvím matematiky posunout svou učitelskou roli od dominantního k demokratickému přístupu k žákům, jak zefektivnit komunikaci, jak proměnit vztah mezi učitelem a žáky ve vztah partnerský na základě přirozené autority a vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce.

Je určen:

a) učitelům 1. i 2. stupně, kteří se chtějí seznámit s matematickými prostředími a případně je zařazovat do běžné výuky

b) učitelům, kteří již vybraná prostředí znají a chtějí poznat, jak prostředí začínají a kam směřují

c) učitelům, kteří se chtějí na konkrétních úlohách seznámit s tím, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu (Hejného metodou) přispívá k rozvoji matematického myšlení

d) učitelům, kteří cítí potřebu diskuse nad koncepcí a konkrétními školními situacemi

e) učitelům, kteří si chtějí vyzkoušet, jak lze v matematice uchopit aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila.

Program:

Účastníci naše semináře navštěvují opakovaně (děkujeme), takže se nám nejvíce osvědčil program, ve kterém si  sami volí téma.

1. vzhledem k věku svých žáků,

2. vzhledem ke svým zkušenostem s daným prostředím,

3. vzhledem k tomu, co již absolvovali.

Navíc praxe ukázala, jak je užitečné, když se vzájemně propojí různé skupiny. Zde se totiž může poučit začátečník od pokročilého, učitel prvního stupně od učitele stupně druhého a obráceně. Jeden zjistí, na čem může stavět, jiný si připomene, jak to bylo těžké, když sám začínal. Vzájemně si můžeme poradit, inspirovat se. Proto kurz realizujeme v duchu vzájemného propojení a obohacování.

Setkání první

9.30 - 12.45 Úvod do metody VOBS, aritmetická prostředí

12.45 - 13.30 OBĚD (v ceně)

13.30 - 16.30 Další aritmetická prostředí

Setkání druhé

9.30 - 12.45  2D a 3D geometrická prostředí

12.45 - 13.30 OBĚD (v ceně)

13.30 - 16.30 Role učitele, diskuse, témata dle zájmu účastníků (gradované písemky, hodnocení, rodiče, individualizace a další)

 

míst (volných/celkem)
12/40
uzávěrka přihlášek
08.03.2018
cena
3800,- Kč