Učíce učíme se - pobytová jarní škola matematiky - MORAVA JARO

Milé kolegyně, milí kolegové,

máme za sebou již řadu let zkušeností s realizací škol matematiky. Byly různé, v různém duchu a pod různými hlavičkami. Během každé jedné z nich vznikaly nové nápady a podněty, jak na věc jít příště jinak, lépe, radostněji. Ani nyní tomu není jinak. Dobrá praxe ukázala, jak je užitečné, když se vzájemně propojí různé skupiny. Zde se totiž může poučit začátečník od pokročilého, učitel prvního stupně od učitele stupně druhého a obráceně. Jeden zjistí, na čem může stavět, jiný si připomene, jak to bylo těžké, když sám začínal. Vzájemně si můžeme poradit, inspirovat se. Proto se letos naše letní škola realizuje v duchu vzájemného propojení a obohacování. Je určená učitelům ZŠ bez ohledu na to, o který stupeň se jedná a bez ohledu na jeho pokročilost. Věříme, že se nám podaří postavit program tak, aby byli spokojeni všichni, nebo alespoň většina. Konečně i ve školních třídách nás čekají různorodí žáci.

V průběhu jarní školy na nás čekají odpovědi na otázky:

a) Jak Hejného metoda vůbec funguje, jaká jsou její východiska a principy? Úvodní seznámení s východisky a základními principy vzdělávání metodou VOBS (Hejného metoda) a jak tyto přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji pedagoga. Vedle základních principů se dotkneme i role učitele a komunikace ve třídě tak, aby byli aktivní především žáci, nikoli učitel. Zároveň si zde na své přijdou i zkušenější účastníci.

b) Jak je to s hodnocením? Nabídneme způsoby, jak problematiku hodnocení řešíme samy a poskytneme prostor i dalším, kteří již mají s výukou metody VOBS zkušenosti. Diskutovat budeme především hodnocení formativní. A to ve dvou úrovních: a) v průběhu běžných vyučovacích hodin, b) když se píše test či prověrka.

c) Jaká prostředí mě potkají v tom či onom ročníku a no co si dát pozor? Práce v jednotlivých konkrétních ročnících bude hlavní náplní letní školy. Budeme procházet jednotlivými ročníky a dotýkat se v nich aritmetických i geometrických prostředí, která se v daném ročníku realizují. Postupně účastníci získají ucelený přehled klíčových prostředí s vědomím odkud a kam prostředí vede, co se na něm dítko učí i na co si dávat pozor právě teď. Ujasníme si cílové zaměření každého ročníku a obohatíme se o zkušenosti zkušených.

d) Jak vytvořit prověrku či test? Zde budeme zkoušet vytvořit gradované úlohy a zvažovat, jaký přínos mají ve výuce dětí. Mohou nám být nápomocny jak při hodnocení, tak v rámci individualizace ve snaze smysluplně zaměstnat žáky různé mentální úrovně a různých schopností. Protože tvořit budeme v různých skupinách, je pravděpodobné, že zde vznikne materiál, který si zde můžeme vzájemně předat a použít ve výuce.

e) Jak je to s ……? (za tečky si dosaďte jakékoli prostředí či matematické téma) Součástí letní školy budou i volitelné dílny, o jejichž obsahu si rozhodnou účastníci. Doporučujeme tedy mít připraveno několik témat, která byste potřebovali probrat. 

f) Ještě mě trápí…. (Co rodiče? Jak je to s nemocným žákem? Co když přijde nový žák?) I na otázky, které nejsou přímo součástí programu, si uděláme čas. Nejen, že je budete moci pokládat kdykoli během jednotlivých dílen, bude na ně vyčleněna i dílna speciální.

Přesný časový harmonogram zašleme účastníkům emailem.

Cena LŠ zahrnuje: Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a wifi, stravování formou plné penze včetně průběžných cofee breaků, volný vstup do hotelového bazénu, možnost využití dalších relaxačních služeb a hlavně 32 hodin seminářů (navýšení oproti minulým LŠ o 8 hodin).

Jarní školu lze hradit z šablon  II/2.2 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (rozsah 32 hodin) i II/2.1 (rozsah minimálně 16 hodin).

míst (volných/celkem)
6/50
uzávěrka přihlášek
10.04.2017
cena
6500,- Kč