Otevřené hodiny matematiky (2. a 5. třída) - Zlín

10.55 - 11.40  hodina matematiky v 2. A (vyučující Mgr. Petra Jurásková)

11.50 - 12.35  hodina matematiky v 5. A (vyučující Mgr. Jana Lorencová)

12.45 - 14.15  rozbor, diskusní seminář

Zúčastníte se běžných vyučovacích hodin matematiky ve druhé a páté třídě vedených Hejného metodou. V následném semináři proběhne analýza hodiny a diskuse nad vzdělávací metodou, během které budou diskutovány i situace, ke kterým dochází při Vaší každodenní učitelské praxi. Bude zmíněna nejen organizace hodin, ale i problematická témata - jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči, jak tvořit testy, jak využívat didaktické pomůcky, jak individualizovat a mnohé další dle Vašeho zájmu a potřeb. Kladně hodnocené je též vzájemné sdílení zkušeností lektorky i jednotlivých účastníků, nápady a podněty přímo využitelné ve výuce.

míst (volných/celkem)
10/10
uzávěrka přihlášek
27.11.2018
cena
550,- Kč