Otevřené hodiny (6. a 4. třída) - Praha

8.55 - 9.40  hodina matematiky v 6. A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

10.00 - 11.40  dvouhodinovka matematiky ve 4. A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

11.40 - 12.20  rozbor, diskusní seminář

Zúčastníte se tří běžných vyučovacích hodin matematiky v šesté a čtvrté třídě vedených Hejného metodou. V následném semináři proběhne analýza hodiny a diskuse nad vzdělávací metodou, během které budou diskutovány i situace, ke kterým dochází při Vaší každodenní učitelské praxi. Bude zmíněna nejen organizace hodin, ale i problematická témata - jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči, jak tvořit testy, jak využívat didaktické pomůcky, jak individualizovat a mnohé další dle Vašeho zájmu a potřeb. Kladně hodnocené je též vzájemné sdílení zkušeností lektorky i jednotlivých účastníků, nápady a podněty přímo využitelné ve výuce.

míst (volných/celkem)
10/10
uzávěrka přihlášek
11.11.2018
cena
550,- Kč
objednávka
kontakt (objednávající osoba)
plátce
účastníci