Otevřené hodiny (6. a 8. třída) - Praha

11.50 - 12.35  hodina matematiky v 6. A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

12.45 - 13.30  hodina matematiky v 8. B (vyučující Mgr. Ing. Renáta Řimnáčová)

13.30 - 15.00  rozbor, diskusní seminář

Zúčastníte se běžných vyučovacích hodin matematiky v šesté a osmé třídě vedených Hejného metodou. V následném semináři proběhne analýza hodiny a diskuse nad vzdělávací metodou, během které budou diskutovány i situace, ke kterým dochází při Vaší každodenní učitelské praxi. Bude zmíněna nejen organizace hodin, ale i problematická témata - jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči, jak tvořit testy, jak využívat didaktické pomůcky, jak individualizovat a mnohé další dle Vašeho zájmu a potřeb. Kladně hodnocené je též vzájemné sdílení zkušeností lektorky i jednotlivých účastníků, nápady a podněty přímo využitelné ve výuce.

 

míst (volných/celkem)
6/10
uzávěrka přihlášek
23.11.2018
cena
550,- Kč