Otevřená hodina (7. třída) - Praha

12.45 - 13.30  otevřená hodina matematiky v 7.B (vyučující Mgr. Ing. Renáta Řimnáčová)

13.40 - 15.30  rozbor, diskusní seminář (Eva Bomerová + Renáta Řimnáčová)

Zúčastníte se běžné vyučovací hodiny matematiky v 7. třídě vedené Hejného metodou. V následném semináři proběhne analýza hodiny a diskuse nad vzdělávací metodou, během které budou diskutovány i situace, ke kterým dochází při Vaší každodenní učitelské praxi. Bude zmíněna nejen organizace hodin, ale i problematická témata - jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči, jak tvořit testy, jak využívat didaktické pomůcky, jak individualizovat a mnohé další dle Vašeho zájmu a potřeb. Kladně hodnocené je též vzájemné sdílení zkušeností lektorky i jednotlivých účastníků, nápady a podněty přímo využitelné ve výuce.

 

míst (volných/celkem)
11/15
uzávěrka přihlášek
15.04.2018
cena
550,- Kč