Cyklus matematických prostředí (4 x 4 hodiny)

Účastníci si vyzkouší, jak lze v matematice uchopit témata zaměřená na řešení a užití rovnic, dělitelnost, 2D i 3D geometrii. Prostřednictvím různých (i manipulativních činností)  si děti rozvíjí svoji představivost, získávají nové poznatky a budují matematické pojmy. S účastníky budou diskutovány situace odlišné od běžného standardu výuky matematiky, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Seznámí se s prostředími, se kterými se pracuje a vyzkouší si práci v nich.

Program (vždy od 13.00 - 16.30)

Pondělí  9. 4. 2018 - Rovnice v různých prostředích

Čtvrtek 26. 4. 2018 - 2D geometrie

Pondělí 14.5.2018 - 3D geometrie

Čtvrtek 17.5.2018 - Dělitelnost v různých prostředích

 

míst (volných/celkem)
14/15
uzávěrka přihlášek
06.04.2018
cena
3200,- Kč
objednávka
kontakt (objednávající osoba)
plátce
účastníci