Dělitelnost v prostředích

Účastníci si vyzkouší, jak lze v matematice uchopit témata zaměřená na dělitelnost. Prostřednictvím různých (i manipulativních) činností  si děti rozvíjí svoje představy, získávají nové poznatky a budují matematické pojmy. S účastníky budou diskutovány situace odlišné od běžného standardu výuky matematiky, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Seznámí se s prostředími, se kterými se pracuje a vyzkouší si práci v nich.

 

míst (volných/celkem)
14/15
uzávěrka přihlášek
15.05.2018
cena
800,- Kč
objednávka
kontakt (objednávající osoba)
plátce
účastníci