3D geometrie v prostředích

Účastníci si vyzkouší, jak lze v matematice uchopit klíčová témata prostorové geometrie, prostřednictvím různých manipulativních činností, díky nimž si žáci rozvíjí svoji představivost, pojmenovávají různé geometrické objekty, hledají vlastnosti různých objektů a tímto objevují svět geometrie. S účastníky budou diskutovány situace odlišné od běžného standardu výuky matematiky, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Seznámí se s prostředími, se kterými se pracuje a vyzkouší si práci v nich.

 

míst (volných/celkem)
15/15
uzávěrka přihlášek
11.05.2018
cena
800,- Kč
objednávka
kontakt (objednávající osoba)
plátce
účastníci