Začínáme s Hejného metodou

Seminář je určen pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ.

Seznámí se s východisky a základními principy vzdělávání metodou VOBS (vyučování orientované na budování schémat), kterou rozpracoval prof. Hejný (Hejného metoda). Mezi tyto základní principy patří: od jazyka mateřského k jazyku matematiky, práce s úlohami různých typů, prolínání matematických témat, rozvoj osobnosti žáka, motivace žáků, budování matematiky na reálných zkušenostech, objev při práci v hodinách, radost při objevování matematiky. Nedílnou součástí je role učitele při vzdělávání metodou. 

 

akreditace
míst (volných/celkem)
13/15
uzávěrka přihlášek
20.03.2018
cena
800,- Kč
objednávka
kontakt (objednávající osoba)
plátce
účastníci