Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky - Huslenky NOVĚ ZAŘAZEN

Cyklus seminářů - časy budou upřesněny

Cyklus seminářů lze hradit z šablony  II/2.1 (rozsah 16 hodin).

Vzdělávací program je koncipován s cílem podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti. Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na základní škole a na konkrétních příkladech zjistí, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji jak žáků, tak učitelů. Vyzkouší si, jak lze v matematice uchopit klíčová aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila. Získají podněty, jak prostřednictvím matematiky posunout svou učitelskou roli od dominantního k demokratickému přístupu k žákům, jak zefektivnit komunikaci, jak proměnit vztah mezi učitelem a žáky ve vztah partnerský na základě přirozené autority a vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce.

Je určen:

a) učitelům, kteří se chtějí seznámit s matematickými prostředími a případně je zařazovat do běžné výuky

b) učitelům, kteří již vybraná prostředí znají a chtějí poznat, jak prostředí začínají a kam směřují

c) učitelům, kteří se chtějí na konkrétních úlohách seznámit s tím, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu (Hejného metodou) přispívá k rozvoji matematického myšlení

d) učitelům, kteří cítí potřebu diskuse nad koncepcí a konkrétními školními situacemi

e) učitelům, kteří si chtějí vyzkoušet, jak lze v matematice uchopit aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila.

 

míst (volných/celkem)
10/15
uzávěrka přihlášek
03.01.2018
cena
3200,- Kč