Nebojme se učit jinak, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky - Praha

Dvoudenní cyklus seminářů (čtvrtek + pátek) - vždy od 9.30 do 16.00.

Cyklus seminářů lze hradit z šablony  II/2.1 (rozsah 16 hodin).

Program je koncipován s cílem podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti

Je určen:

a) učitelům, kteří se chtějí seznámit s matematickými prostředími a případně je zařazovat do běžné výuky

b) učitelům, kteří již vybraná prostředí znají a chtějí poznat, odkud začínají a kam směřují

c) učitelům, kteří se chtějí na konkrétních úlohách seznámit s tím, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu přispívá k rozvoji matematického myšlení

d) učitelům, kteří cítí potřebu diskuse nad koncepcí a konkrétními školními situacemi

e) učitelům, kteří si chtějí vyzkoušet, jak lze v matematice uchopit aritmetická i geometrická témata tak, aby děti matematika bavila.

 

Setkání první (čtvrtek 15.2.2017)

9.30 - 11.00 Úvod do Hejného metody

Úvodní seznámení s východisky a základními principy vzdělávání metodou VOBS (vyučování orientované na budování schémat), kterou rozpracoval prof. Hejný (Hejného metoda). Mezi tyto základní principy patří: od jazyka mateřského k jazyku matematiky, práce s úlohami různých typů, prolínání matematických témat, rozvoj osobnosti žáka, motivace žáků, budování matematiky na reálných zkušenostech, objev při práci v hodinách, radost při objevování matematiky.

11.00 - 12.30 Krokování

12.30 - 13.00 OBĚD 

13.00 - 14.30  Děda Lesoň

14.30 - 16.00  Dřívková geometrie, Parkety, Dečky

 

Setkání druhé (pátek 16.2.2017)

9.30 - 12.30 Zlomky

12.30 - 13.00 OBĚD

13.00 - 14.30 Pavučiny a Hadi

14.30 - 16.00 Role učitele, diskuse, témata dle zájmu účastníků (hodnocení, práce s rodiči, individualizace a další)

Na závěr se pokusíme společně nalézt možnosti, jak lze docílit komunikace ve třídě tak, aby byli aktivní především děti, nikoli učitel, jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči. Hlavní částí tedy bude vzájemná diskuze účastníků, při které budou moci vyjádřit nejen své pochybnosti, obavy či námitky, ale také radost z radosti dětí při "procházkách" matematikou. Budeme diskutovat problémy při dosavadní výuce, situace, ke kterým dochází při každodenní učitelské praxi, a zda je konstruktivistická forma výuky řeší.

 

míst (volných/celkem)
17/20
uzávěrka přihlášek
14.02.2018
cena
3200,- Kč
objednávka
kontakt (objednávající osoba)
plátce
účastníci