Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky (2. stupeň) - Trutnov

Dvoudenní cyklus seminářů - sobota, neděle vždy od 9.30 do 16.30.

Cyklus seminářů lze hradit z šablony  II/2.1 (rozsah 16 hodin).

Vzdělávací program je koncipován s cílem podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti. Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na základní škole a na konkrétních příkladech zjistí, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji jak žáků, tak učitelů. Vyzkouší si, jak lze v matematice uchopit klíčová aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila. 

Program:

Setkání první

Cíl:

a1) Nad konkrétními příklady z praxe bude diskutována změna role učitele.

Při konstruktivistickém pojetí výuky hraje vedle vlastního matematického obsahu klíčovou roli učitel. Učitel se stává průvodcem a moderátorem vyučovacích hodin. Jeho úkolem je předkládat dětem přiměřené výzvy tak, aby samy konstruovaly vlastní poznatky. To vyžaduje od učitele dovednosti nejen matematické, ale především osobnostně sociální. 

nebo

a2) Účastníci se seznámí s východisky a základními principy vzdělávání od zkušenosti k pojmu (Hejného metoda).

Úvodní seznámení s východisky a základními principy vzdělávání od zkušenosti k pojmu. Mezi tyto základní principy patří: od jazyka mateřského k jazyku matematiky, práce s úlohami různých typů, prolínání matematických témat, rozvoj osobnosti žáka, motivace žáků, budování matematiky na reálných zkušenostech, objev při práci v hodinách, radost při objevování matematiky.

 

b) Matematická témata a jejich uchopení ve výuce budované od zkušenosti k pojmu (aritmetika) - rozvoj porozumění

Účastníci si vyzkouší, jak lze v matematice uchopit aritmetická témata pro 2. stupeň ZŠ. Seznámí se s prostředími, se kterými se pracuje a vyzkouší si práci v nich. Diskutovat se budou metody a formy práce, způsoby hodnocení úloh a jak individualizovat kolektiv třídy a podporovat komunikaci mezi žáky.

 

  9.30 - 11.00 Učitel jako moderátor a průvodce vzděláváním nebo Východiska a základní principy Hejného metody

11.15 - 12.45 Dělitelnost - rozklad na součin v různých prostředích, využití znalostí o dělitelnosti

12.45 - 13.30 OBĚD (v ceně)

13.30 - 16.45 Zlomky a slovní úlohy

 

Setkání druhé

Cíl:

a) Matematická témata a jejich uchopení ve výuce budované od zkušenosti k pojmu (geometrie)

Účastníci si vyzkouší, jak lze v matematice uchopit klíčová geometrická témata, a to jak geometrie rovinné tak i prostorové, prostřednictvím různých činností, díky nimž si žáci rozvíjí svoji prostorovou představivost, pojmenovávají různé geometrické objekty, hledají vlastnosti různých objektů a tímto objevují svět geometrie. I zde budou s účastníky diskutovány situace odlišné od běžného standardu výuky matematiky, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Seznámí se s prostředími, se kterými se pracuje a vyzkouší si práci v nich.

b) Matematická prostředí jako základ dobrého porozumění matematice

Účastníci si vyzkouší práci v matematických prostředích, budeme diskutovat význam prostředí pro kvalitní porozumění geometickým pojmům.

c) Diskuse

Na závěr se pokusíme společně nalézt možnosti, jak lze docílit komunikace ve třídě tak, aby byli aktivní především žáci, nikoli učitel, jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči a mnohé další. Hlavní částí tedy bude vzájemná diskuze účastníků, při které budou moci vyjádřit nejen své pochybnosti, obavy či námitky, ale také radost z radosti dětí při "procházkách" s matematikou. Budeme diskutovat problémy při dosavadní výuce, situace, ke kterým dochází při každodenní učitelské praxi, a zda je konstruktivistická forma výuky řeší.

 

9.30 - 12.45 2D a 3D geometrie - obvody, obsahy, objemy, sítě těles, odvozování vzorců  a další.

12.45 - 13.30 OBĚD (v ceně)

13.30 - 15.00 Úhel a konstrukční úlohy

15.00 - 16.30 Diskuse, témata dle zájmu účastníků (hodnocení, rodiče, individualizace a další)

 

míst (volných/celkem)
4/15
uzávěrka přihlášek
08.02.2018
cena
3200,- Kč