Otevřené hodiny (3. a 5. třída) - Praha

10.00 - 10.45  hodina matematiky ve 3.A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

10.55 - 11.40  hodina matematiky v 5.A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

11.40 - 13.30  rozbor, diskusní seminář

Zúčastníte se běžných vyučovacích hodin matematiky ve třetí a páté třídě vedených Hejného metodou. V následném semináři proběhne analýza hodiny a diskuse nad vzdělávací metodou, během které budou diskutovány i situace, ke kterým dochází při Vaší každodenní učitelské praxi. Bude zmíněna nejen organizace hodin, ale i problematická témata - jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči, jak tvořit testy, jak využívat didaktické pomůcky, jak individualizovat a mnohé další dle Vašeho zájmu a potřeb. Kladně hodnocené je též vzájemné sdílení zkušeností lektorky i jednotlivých účastníků, nápady a podněty přímo využitelné ve výuce.

míst (volných/celkem)
10/15
uzávěrka přihlášek
22.03.2018
cena
550,- Kč