Učíce, učíme se - šablonový cyklus seminářů s otevřenými hodinami matematiky - Praha

Dvoudenní cyklus seminářů  - všední den vždy od 10.00 do 17.00.

Cyklus seminářů lze hradit z šablony  II/2.1 (rozsah 16 hodin).

Program je koncipován s cílem podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti

Je určen:

a) učitelům 1. i 2. stupně ZŠ

b) učitelům, kteří se chtějí při otevřených hodinách seznámit s tím, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu přispívá k rozvoji matematického myšlení

c) učitelům, kteří cítí potřebu diskuse nad koncepcí a konkrétními školními situacemi

d) učitelům, kteří si chtějí vyzkoušet, jak lze v matematice uchopit aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila.

Časový plán:

Setkání první 12. 1. 2018:

10.00 - 10.45  Otevřená hodina ve 3.A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

10.55 - 12.35 Otevřená dvouhodinovka v 5. A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

12.45 - 13.15  Oběd (v ceně)

13.15 - 14.00  Role učitele (analýza otevřené hodiny, rozbor žákovských řešení, organizace výuky, hodnocení)

14.00 - 17.00  Matematická prostředí (aritmetika)

Setkání druhé 2. 3. 2018:

10.00 - 10.45  Otevřená hodina ve 3.A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

10.55 - 12.35 Otevřená dvouhodinovka v 5. A (vyučující PhDr. Eva Bomerová)

12.45 - 13.15  Oběd (v ceně)

13.15 - 14.00  Role učitele (analýza otevřené hodiny, rozbor žákovských řešení, organizace výuky, hodnocení)

14.00 - 17.00  Matematická prostředí (geometrie)

 

míst (volných/celkem)
2/15
uzávěrka přihlášek
10.01.2018
cena
3200,- Kč